วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

Driver Notebook Vzio T11 (VNA-401F)

Driver Notebook Vzio T11 (VNA-401F)
Driver Lan
http://www.ziddu.com/download/14465279/lan_winxp.rar.html
Driver  Wireless
http://www.ziddu.com/download/14465503/QCOM.rar.html
Driver Audio
http://www.ziddu.com/download/14465672/AUDIO.rar.html
Driver AUDIO_HDMI
http://www.ziddu.com/download/14465715/AUDIO_HDMI.rar.html 
Driver Cardreader
http://www.ziddu.com/download/14465775/cardreader_winxp_vista_win7.rar.html
Driver Touchpad
http://www.ziddu.com/download/14465870/touchpad_winxp_vista_win7.rar.html 
Driver VGA_ATI
http://www.ziddu.com/download/14471703/VGA_ATI.rar.html 

2 ความคิดเห็น: